Webshop

De Geschillencommissie Webshop behandelt klachten van consumenten over webwinkels die aangesloten zijn bij Stichting Webshop Keurmerk.

Welke klachten behandelt de commissie Webshop?

Deze commissie behandelt klachten over uw koop op afstand. Met koop op afstand wordt bedoeld alle transacties die niet in een winkel tot stand komen maar bijvoorbeeld per internet, telefoon, catalogus, televisie enzovoort.

Meerdere webshop commissies

Let op: De Geschillencommissie kent meerdere commissies waar u met uw klachten terecht kunt als u niet tevreden bent over uw koop op afstand. Te weten:

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen, is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Controleer via welke brancheorganisatie de ondernemer lid is van De Geschillencommissie.

U kunt de ledenlijsten van deze brancheorganisaties bekijken op:
Ledenlijst Thuiswinkel.org
Ledenlijst Webshop Keurmerk

U kunt ook de Algemene Voorwaarden op de website van de ondernemer bekijken. Daarin staat vaak bij welke Geschillencommissie de ondernemer is aangesloten. 
In sommige gevallen is een ondernemer bij meerdere brancheorganisaties aangesloten. Als u uw klacht volgens bovenstaande voorwaarden bij meerdere commissies kunt indienen, mag u zelf beslissen bij welke commissie u dat wilt doen.

Heeft u op de website Beslist.nl een artikel gekocht op of na 1 juli 2017, dan dient u uw klacht bij de Commissie Webwinkels Beslist.nl in.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Webshop.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Webshop bedragen: € 27,50.
U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


ondernemer heeft ondeugdelijke bakfiets geleverd; consument recht op ontbinding van de overeenkomst.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het functioneren van de door de consument voor een bedrag van € 1.765,--[...]
De ondernemer dient te leveren hetgeen is overeengekomen
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 4 maart 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.[...]
ondernemer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het product daadwerkelijk is geleverd. ondernemer moet aankoopbedrag restitueren
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.[...]