Geschillencommissie Advocatuur

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen advocaten. Dit zijn advocaten die de consument bij hebben gestaan. Een eventuele schadevergoeding mag niet hoger zijn dan €10.000,-.

Welke klachten behandelt de commissie Advocatuur?
De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat

Welke klacht behandelt de commissie Advocatuur niet?
Let op, klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld worden. Deze klachten kunnen bij de Deken worden ingediend. Dit moet gebeuren in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is.

Wanneer kunt u een klacht indienen?
Dit kan wanneer u met de advocaat waar u een klacht over heeft schriftelijk afgesproken heeft dat de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. Dit staat op het formulier dat de advocaat voor uw opdracht heeft gebruikt. Staat de regeling er niet op, dan kunt u achteraf met de advocaat een ‘akte van compromis’ afspreken. U en de advocaat moeten de ‘akte van compromis’ allebei ondertekenen. Meer informatie krijgt u bij de Nederlandse Orde van Advocaten of via de website www.alleadvocaten.nl.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Wanneer u uw klacht digitaal bij ons indient, dan kunnen wij deze snel behandelen. Klik hiervoor op de onderstaande oranje knop. Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kunt u dit ook schriftelijk doen. Download hier het formulier en stuur dit per post naar ons toe.

  

Gerelateerde commissies

Er zijn geen gerelateerde commissies

Heeft u een vraag?

Bel: 070 - 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

 

 

Meer weten over de procedure? 
U kunt hier lezen hoe de procedure van De Geschillencommissie verloopt.