Geschillencommissie Handhaving Verenigingsregels BOVAG Zakelijk

Deze commissie is uitsluitend bedoeld voor leden, voormalige leden en verenigingsorganen van de vereniging BOVAG. Consumenten en ondernemers die geen lid zijn (geweest) van BOVAG kunnen hier dus niet terecht.

Welke klachten behandelt de commissie Handhaving Verenigingsregels BOVAG?
De commissie kan in principe alle geschillen behandelen die zijn ontstaan tijdens het BOVAG lidmaatschap. Deze geschillen moeten gaan over de toepassing van de verenigingsregels van BOVAG. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het opzeggen van het lidmaatschap of een door BOVAG opgelegde sanctie.

Welke klacht behandelt de commissie Handhaving Verenigingsregels BOVAG niet?
De commissie behandelt geen klachten van consumenten, of van ondernemers die geen lid zijn (geweest) van BOVAG. Heeft u als consument een klacht over een bij BOVAG aangesloten ondernemer? Dan kunt u uw klacht misschien indienen bij een van de andere geschillencommissies.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Bij deze commissie kunt u uw klacht alleen schriftelijk indienen. Download hier het formulier en stuur dit per post naar ons toe:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Gerelateerde commissies

Er zijn geen gerelateerde commissies

Heeft u een vraag?

Bel: 070 - 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

 

 

Meer weten over de procedure? 
U kunt hier lezen hoe de procedure van De Geschillencommissie verloopt.