Aanbieder dient klacht tegen klant/cliënt in

  • Home >>

Ook u als aanbieder kan een klacht indienen tegen een klant/cliënt.  U (de aanbieder) doet dit door een brief naar ons te sturen of digitaal via ons vragenformulier dit bij ons te melden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Als de aanbieder een klacht bij ons indient, dan vragen wij de klant/cliënt deel wil nemen aan de klachtbehandeling. De klant/cliënt heeft de keuze om dit niet te doen.

Wat verwachten we van u?

Als de klant/cliënt mee wil werken, dan vragen wij hem om een reactie op uw klacht. We vragen hem binnen een maand ook het vragenformulier in te vullen en te ondertekenen. We verzoeken de klant/cliënt om het bedrag van een eventueel openstaande factuur in depot te storten. Als de klant/cliënt dit niet doet, kan de Geschillencommissie de klacht niet verder behandelen, met uitzondering van de Geschillencommissies Advocatuur (zakelijk) (deze link verwijst u naar de geschillencommissie advocatuur) en Notariaat Zakelijk (deze link verwijst u naar het notariaat zakelijk).

Als we het vragenformulier van de klant/cliënt hebben ontvangen, dan gaan we gelijk een zitting inplannen, op basis van uw eerste ontvangen standpunt en de reactie van de klant/cliënt. Zorg er dus voor dat uw klacht en reactie zo volledig mogelijk zijn voordat u deze opstuurt.

Deskundigenonderzoek

Naar aanleiding van de ingestuurde documenten, kan het nodig zijn om een deskundige in te schakelen om de klacht (technisch) te onderzoeken. Lees meer over het deskundigenonderzoek. Als dit het geval is, wachten we eerst het deskundigenonderzoek af voordat we een zitting inplannen. Lees meer over de zitting (deze link verwijst u naar meer informatie over de zitting).

Onderling oplossen

Ook als u  een klacht heeft ingediend, is het nog mogelijk om de klacht onderling op te lossen (schikken). Het is aan de klant/cliënt om te bepalen of deze nog met u in gesprek gaat. Op de pagina Schikken (deze link verwijst u naar meer informatie over schikken) vindt u een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden als u en de klant/cliënt de zaak toch samen willen oplossen.

Klachtengeld

Om de klacht te kunnen behandelen, vragen we u (de aanbieder) om het klachtengeld (deze link verwijst u naar meer informatie over klachtengeld) te voldoen. Als de Commissie de klant/cliënt gelijk geeft, moet deze het klachtengeld aan de aanbieder terug betalen.

Vragen en contact

Als u nog vragen heeft, dan helpen we u graag verder. U kunt u ons bereiken via telefoonnummer 070 – 310 53 10.