Category Archives for "Nieuws"

Naamswijziging Geschillencommisie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen. Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang. Voor zover in uw interne of externe communicatie verwezen wordt naar de Geschillencommissie Kinderopvang […]

Lees verder
 • 24 november 2017
 • Nieuws

Informatie over De Geschillencommissie en de Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders uiterlijk 31 december 2016 zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. De Geschillencommissie geeft zorgaanbieders informatie over de Wkkgz en biedt zorgaanbieders verschillende mogelijkheden om een erkende geschilleninstantie op te richten  onder de vlag van […]

Lees verder
 • 5 oktober 2017
 • Nieuws

De Geschillencommissie biedt ook klachtenfunctionaris aan binnen Klachtenloket Zorg

Zorgaanbieders en cliënten kunnen sinds 1 oktober bij De Geschillencommissie terecht voor een klachtenfunctionaris. De diensten van de klachtenfunctionaris horen bij de diensten die het Klachtenloket Zorg aanbiedt. Ook het geven van informatie en advies bij klachten aan zorgaanbieders en cliënten vallen onder deze service. De medewerkers van het Klachtenloket kunnen bemiddelen tussen cliënt en […]

Lees verder
 • 5 oktober 2017
 • Nieuws

Geschillencommissie MKB-Rentederivaten van start

Vandaag start de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen er terecht. Ondernemers kunnen hier terecht wanneer zij van hun bank een herstelaanbod onder het herstelkader rentederivaten kregen en dit willen accepteren, maar  zich niet kunnen vinden in bepaalde aspecten van het aanbod. Het instellen van de onafhankelijke Geschillencommissie MKB-Rentederivaten volgt uit het herstelkader. […]

Lees verder
 • 9 augustus 2017
 • Nieuws

Wel of niet nakomen aanbieding hoogslaper

Een hoogslaper bij Leen Bakker voor maar 24 euro, inclusief matras. Dat is een spectaculaire aanbieding. Volgens De Volkskrant hebben drieduizend mensen gebruik gemaakt van de aanbieding. De aanbieding was echter een technische fout op de website, volgens de meubelzaak. Er werden twee acties op elkaar gestapeld, waardoor de korting op de hoogslaper opliep tot […]

Lees verder
 • 2 augustus 2017
 • Nieuws

Klachtafhandeling bij Europese webwinkels

In 2016 bestelden Nederlanders voor ruim 1 miljard euro spullen bij webwinkels in het buitenland, maar binnen de Europese Unie (EU). Dit is een groei van 25 procent ten opzichte van 2015. Ruim 80 procent van de aankopen, voornamelijk kleding en schoenen, werd gedaan bij bedrijven uit Duitsland, Groot-Brittannië, België of Italië. De overige 20 […]

Lees verder

Jaarverslagen 2016 beschikbaar, bekijk ze nu!

Ook in 2016 mochten wij het verschil maken voor talloze consumenten en ondernemers in Nederland. We hielpen ze met hun klachten en geschillen. De resultaten over het jaar 2016 goten we in een dynamisch digitaal jaarverslag. U leest het waar en wanneer u wilt én kunt het snel en eenvoudig delen met anderen. In het […]

Lees verder

Website De Geschillencommissie Zorg live

De nieuwe website van De Geschillencommissie Zorg staat online, www.degeschillencommissiezorg.nl. Via de site kunnen cliënten klachten tegen hun zorgaanbieders deze indienen. Vanaf 1 januari zijn alle zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie voor de behandeling van klachten. De Geschillencommissie heeft samen met een groot aantal brancheorganisaties 14 geschillencommissies ingericht voor (academische) ziekenhuizen, psychologen, […]

Lees verder
 • 2 januari 2017
 • Nieuws

Meerdere geschillencommissies zorg erkend

De minister van VWS heeft inmiddels een aantal geschilleninstanties van De Geschillencommissie erkend. U kunt zich nu registreren voor deze geschillencommissies. De volgende commissies zijn erkend. Registratie bij deze geschillencommissies is alleen voor leden en loopt via de branches zelf. de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) de Geschillencommissie Ambulance Zorg (Vereniging Ambulancezorg Nederland) […]

Lees verder
 • 9 december 2016
 • Nieuws