Category Archives for "Nieuws"

Grote waardering voor De Geschillencommissie, die Minister Dekker oproept: ”Wees duidelijk over haar toekomst!”

Het WODC heeft de kwaliteit van De Geschillencommissie (DGC) onderzocht en daar een positief oordeel aan verbonden. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek over 2009-2016 blijken onafhankelijkheid, deskundigheid en toegankelijkheid van de geschilbeslechting ruim voldoende. DGC is daarmee hét gebruikersvriendelijke, snelle en goedkope alternatief voor de rechtspraak in Nederland. Minister Dekker van Rechtsbescherming erkent het belang […]

Lees verder

Uw privacy, onze waarborg

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG versterkt uw privacyrechten. Dankzij deze verordening geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Uw privacy is onze zorg. Wij gaan dan ook netjes met uw gegevens om. Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan, bekijk dan de privacyverklaring op onze website(s). In het […]

Lees verder

Alles wat u over ons wil weten gebundeld in het jaarverslag 2017

Alles wat u over ons wil weten gebundeld in het jaarverslag 2017 In 2017 behandelden de 85 geschillencommissies die opereren onder de vlag van De Geschillencommissie 6.425 klachten en geschillen. In totaal sloten wij hiervan 4.074 zaken met een oplossing voor beide partijen. Meer feiten en cijfers vindt u in onze jaarverslagen. Samen werken aan kwaliteit is […]

Lees verder

Uitspraak: Opdracht geven tot weghalen van gasaansluiting bij opzegging van overeenkomst?

Onlangs deed de Geschillencommissie Energie uitspraak over een geschil tussen een consument en een netbeheerder over het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst van de gasaansluiting. De consument heeft de aansluiting niet meer nodig. De netbeheerder eist als ‘noodzakelijke handeling’ dat consument opdracht geeft tot het weghalen van de aansluiting voordat kan worden opgezegd en […]

Lees verder

Zaterdagavond in Kassa: kosten verwijderen gasmeter door netbeheerder

Zaterdagavond 3 februari ging de uitzending van het televisieprogramma Kassa van BNN-VARA over de kosten bij het verwijderen van een gasmeter door de netbeheerder. De Geschillencommissie deed eerder uitspraken (zie bijlagen) over dit onderwerp, waarbij de Geschillencommissie Energie iedere zaak apart heeft getoetst aan de wet, de algemene voorwaarden en het door de betrokken netbeheerder […]

Lees verder
  • 3 februari 2018
  • Nieuws

Tweede Kamer moet weer beslissen over lot Geschillencommissie

Voor het derde jaar op rij heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens Prinsjesdag aangekondigd de subsidie op de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) per 2019 stop te zetten. De Consumentenbond, de ANWB, VNO-NCW, MKB Nederland roepen nu voor de derde keer de Tweede Kamer op om dit plan van tafel te vegen en […]

Lees verder
  • 12 december 2017
  • Nieuws

Naamswijziging Geschillencommisie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen. Per 1 januari 2018 is de naam van deze geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang. Voor zover in uw interne of externe communicatie verwezen wordt naar de Geschillencommissie Kinderopvang […]

Lees verder
  • 24 november 2017
  • Nieuws

Informatie over De Geschillencommissie en de Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders uiterlijk 31 december 2016 zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. De Geschillencommissie geeft zorgaanbieders informatie over de Wkkgz en biedt zorgaanbieders verschillende mogelijkheden om een erkende geschilleninstantie op te richten  onder de vlag van […]

Lees verder
  • 5 oktober 2017
  • Nieuws

De Geschillencommissie biedt ook klachtenfunctionaris aan binnen Klachtenloket Zorg

Zorgaanbieders en cliënten kunnen sinds 1 oktober bij De Geschillencommissie terecht voor een klachtenfunctionaris. De diensten van de klachtenfunctionaris horen bij de diensten die het Klachtenloket Zorg aanbiedt. Ook het geven van informatie en advies bij klachten aan zorgaanbieders en cliënten vallen onder deze service. De medewerkers van het Klachtenloket kunnen bemiddelen tussen cliënt en […]

Lees verder
  • 5 oktober 2017
  • Nieuws