Category Archives for "Nieuws"

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start

Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober voor geschillen terecht bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan […]

Lees verder

Jaarverslagen van De Geschillencommissie online

‘Optimaal digitaal’, onze uitdaging bij De Geschillencommissie. De grote informatiestroom die we dagelijks verwerken maakt dat we voortdurend bezig zijn met het optimaliseren hiervan. Het gaat bij elke overweging en beslissing hieromtrent over het creëren van meerwaarde met onze digitale dienstverlening. Ons jaarverslag brengen we dit jaar alleen in digitale vorm uit. Makkelijk deelbaar met anderen. […]

Lees verder
  • 8 december 2016
  • Nieuws

Kamermeerderheid voor behoud subsidie voor de geschillencommissies

In september maakte de minister van Veiligheid en Justitie bekend de subsidie aan De Geschillencommissie te willen stopzetten. De Consumentenbond, VNO-NCW, MKB Nederland en de ANWB hebben de afgelopen tijd hard gestreden om de bezuiniging van tafel te krijgen. Michiel van Nispen (SP) heeft net als vorig jaar een amendement tegen de bezuinigingen ingediend, dat […]

Lees verder
  • 8 december 2016
  • Nieuws

Registratie bij Wkkgz geschilleninstantie Zorg Algemeen nu mogelijk

De Geschillencommissie Zorg Algemeen is een door VWS erkende geschilleninstantie in het kader van de Wkkgz. Dit betekent dat zorgaanbieders zich vanaf dit moment rechtstreeks kunnen aansluiten en daarmee voldoen aan de Wkkgz. Onder De Geschillencommissie vallen 57 consumentengeschillencommissies en 13 zakelijke commissies, waaronder een aantal commissies in de zorg. De Geschillencommissie Zorg Algemeen is […]

Lees verder
  • 21 november 2016
  • Nieuws

Minister van Veiligheid en Justitie wijst De Geschillencommissie aan als ADR-geschilleninstituut

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (De Geschillencommissie) aangewezen als buitengerechtelijke geschilleninstantie, zoals is bedoeld in de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten. Dit besluit houdt verband met de invoering van de Europese richtlijn (2013/11) over alternatieve beslechting van consumentengeschillen per 9 juli 2015 in deze Implementatiewet. Met alternatieve beslechting wordt […]

Lees verder
  • 23 december 2015
  • Nieuws

Geschillencommissie Warmtelevering van start per 1 november 2015

Particuliere en zakelijke huurders kunnen vanaf nu geschillen over warmtelevering laten behandelen door de Geschillencommissie Warmtelevering. De verhuurder moet wel een bij De Geschillencommissie aangesloten woningcorporatie, commerciële- of particuliere verhuurder of een verzorgingstehuis dat warmte levert aan aanleunwoningen zijn. Deze commissie is opgericht in samenwerking met de Vereniging voor woningcorporaties Aedes, de Consumentenbond en de […]

Lees verder

Nieuwe Geschillencommissie!

Per 1 oktober 2015 is de commissie Telecommunicatiediensten van start gegaan! Deze commissie behandelt klachten over internet, telefonie, digitale televisie of een alles-in-één pakket. Lees meer over de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten.

Lees verder
  • 1 oktober 2015
  • Nieuws

Wet kinderopvang aangenomen

Op 28 april jl. nam de Eerste Kamer de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf die datum moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Ouders en oudercommissies kunnen vanaf dan zaken waar zij niet uitkomen met de kinderopvangorganisatie […]

Lees verder

Wet beslechten consumentengeschillen aangenomen

Op 14 april jl. nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten aan. De wet gaat op 9 juli 2015 in. Met deze wet geeft Nederland uitvoering aan de Europese Richtlijn. Alle Europese lidstaten zijn verplicht een goed werkend, laagdrempelig systeem voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting in consumentenzaken beschikbaar te hebben. Het uitgangspunt van de wet […]

Lees verder

Jaarverslagen van De Geschillencommissie; ze zijn er!

Oplossen van klachten en geschillen is onze kerntaak. Dat doen wij effectief en efficiënt, met goede kwaliteit. En altijd laagdrempelig, snel, eenvoudig en goed(koop) voor zowel de consumentenmarkt alsook business to business. We doen er alles aan om onze kerntaak zo goed mogelijk voor u als onze klant in te vullen. Daarom grijpen we kansen […]

Lees verder