Afbouw

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Afbouw heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-afbouw.png
GESC5013-icoon-afbouw.png

Kleine details onzorgvuldig afgewerkt

Strepen, vegen en vlekjes ziet een consument op het aangebrachte stucwerk, maar volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige valt het wel mee. De ondernemer valt niet veel te verwijten. Voor een aantal herstelwerkzaamheden die de commissie gezien de verstoorde verhouding met de consument niet door hem laat uitvoeren, moet hij een schadevergoeding betalen.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Afbouw

Terug naar boven