Waterrecreatie

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Waterrecreatie heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-waterrecreatie.png
GESC5013-icoon-waterrecreatie.png

Lopende huurovereenkomst ligplaats te laat opgezegd

Omdat het een lopende en geen nieuwe overeenkomst is, had de consument een opzegtermijn van drie maanden in acht moeten nemen. Doordat hij te laat heeft opgezegd loopt de overeenkomst een heel jaar door en moet de consument dat jaar ook geheel betalen.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Waterrecreatie

Terug naar boven