Energielabel

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Energielabel heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-energielabel.png
GESC5013-icoon-energielabel.png

Uitspraak: Ondernemer heeft beperkte taak bij energielabel

Niet de ondernemer maar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt het energielabel vast. Dat het toegekende energielabel lager is dan wat de consument meent te moeten hebben, kan de ondernemer dus niet worden verweten. Die heeft zijn beperkte taak juist en correct uitgevoerd. Daarom is de klacht van de consument over de ondernemer ongegrond.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Energielabel

Terug naar boven