Uitspraken kinderopvang

Hier leest u welke klachten deze Geschillencommissie heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

Bijvoorbeeld klachten over:

  • De afnemende kwaliteit van de opvang
  • het wijzigen van de openingstijden door de ondernemer en waar u extra voor moet betalen
  • Het veranderen van locatie voor vakantieopvang
  • Een te betalen opzegtermijn van twee maanden
  • Te betalen annuleringskosten, terwijl u ruim van te voren heeft geannuleerd
  • De vele wisselingen in personeel
  • De verzorging van uw kind
  • Andere zaken binnen de kinderopvangorganisatie, die niet goed gaan
  • Of u bent het al oudercommissie niet eens met een (voorgenomen) besluit van de ondernemer.

Ga naar de Commissiepagina Kinderopvang

GESC5013-icoon-kinderopvang.png
GESC5013-icoon-kinderopvang.png

Houding leidster wekt geen vertrouwen

Door twee incidenten is het noodzakelijke wederzijds vertrouwen tussen ouders en kinderopvang er niet meer. Vooral de houding van een leidster speelt daarin volgens de commissie een rol.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Uitspraken kinderopvang

Terug naar boven