Makelaar

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Makelaardij Consumentenmarkt over de koop en verkoop van een huis heeft behandeld en welke uitspraken de commissie heeft gedaan.

GESC5013-icoon-makelaardij.png
GESC5013-icoon-makelaardij.png

Niet aan informatieverplichting voldaan

De ondernemer heeft zijn opdrachtgever niet op de hoogte gehouden van de acties die hij in het kader van zijn verkoopstrategie ondernam. De commissie noemt dat een van de kernverbintenissen van een makelaar. De consument krijgt daarom van de courtage die hij heeft betaald € 400,- terug.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Makelaar

Terug naar boven