Opleiding

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-particuliere-onderwijsinstellingen.png
GESC5013-icoon-particuliere-onderwijsinstellingen.png

Studeren doe je niet waar je wil! Of toch?

Zorgvuldigheid in communicatie ‘is troef’ als cursussen wijzigen van locatie of niet doorgaan. Doordat de afgesproken cursus niet doorgaat en de ondernemer daardoor niet levert wat is overeengekomen kan de consument aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst en restitutie van het betaalde cursusgeld.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Opleiding

Terug naar boven