Sport en beweging

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Sport en Beweging heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-sport-en-beweging.png
GESC5013-icoon-sport-en-beweging.png

Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd

De al jaren lopende overeenkomst met de sportschool is niet stilzwijgend verlengd. De consument heeft met de ondernemer een nieuwe overeenkomst gesloten die twaalf maanden duurt en niet tussentijds kan worden opgezegd.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Sport en beweging

Terug naar boven