Taxivervoer

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Taxivervoer heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-taxivervoer.png
GESC5013-icoon-taxivervoer.png

Taxi-kilometers die tellen!

Als een taxi 28 minuten te laat verschijnt, is dat volgens de commissie geen ernstige overschrijding van de maximale ophaalmarge. Bovendien telt niet de duur van de rit, maar berekent het navigatiesysteem van de ondernemer de kortste route in kilometers. Daarop wordt de rekening gebaseerd.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Taxivervoer

Terug naar boven