Water

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Water heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

Bekijk minder
GESC5013-icoon-water.png
GESC5013-icoon-water.png

Geen bewijs voor aanbellen bij afsluiting water

Een consument heeft nagelaten de ondernemer van zijn moeilijke financiële positie op de hoogte te stellen. Anderzijds had de ondernemer voorafgaande aan de afsluiting een nieuwe poging moeten doen een huisbezoek af te leggen. Ook had hij de consument de datum van de voorgenomen afsluiting kunnen mededelen. Bovendien heeft de ondernemer niet kunnen aantonen dat er voor de afsluiting bij de consument is aangebeld.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Water

Terug naar boven