Webshop

Hier leest u welke klachten de Geschillencommissie Webshop heeft behandeld en welke uitspraken zij heeft gedaan.

GESC5013-icoon-webshop.png
GESC5013-icoon-webshop.png

Knutselen met SOFTware? HARDe garanties?

Zonder zich er vooraf van te vergewissen dat het kan, vervangt een consument de software van zijn tablet door eigen software. Daardoor zit de tablet op slot. De consument heeft daarom geen recht op reparatie onder garantie. Bovendien staat dit duidelijk in de voorwaarden van de ondernemer.

Uitspraken van de commissie

Door de uitspraken van De Geschillencommissie te lezen kunt u enigszins inschatten hoe de commissie over uw klacht zal oordelen.

Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden en geven slechts aan hoe de commissies in het algemeen beslissen. U kunt geen rechten ontlenen aan het Uitsprakenregister. De Geschillencommissie beoordeelt iedere klacht op basis van specifieke feiten en omstandigheden.  


Eerdere geschiluitspraken over Webshop

Terug naar boven