Wist jij? …dat Pijlgifkikkers snel overlijden!

De ondernemer heeft de consument onvoldoende geïnformeerd over de verzorging van twee pijlgifkikkers. Anderzijds had de consument veel eerder aan de bel moeten trekken toen hij zag dat het met de kikkers niet goed ging. Omdat beiden een verwijt kan worden gemaakt verdeelt de commissie de schadevergoeding.

Met de twee volwassen pijlgifkikkers die een consument voor € 370,- heeft gekocht gaat het niet goed. Hij heeft ze op de juiste manier vervoerd en gehuisvest, maar vanaf de eerste dag zijn ze ongewoon schuw. Ze eten slecht en het mannetje laat zich niet horen. Uiteindelijk liggen ze dood in het terrarium. De consument laat een deskundige er naar kijken. Die ziet erg veel slijm op de huid. Het mannetje zou een trauma aan de rechterachterpoot gehad kunnen hebben. Alle andere kikkers verkeren in uitstekende staat. Ze zitten in dezelfde ruimte en krijgen hetzelfde voedsel en sproeiwater.

Met foto’s van de dode kikkers gaat de consument terug naar de ondernemer maar dat bezoek heeft geen resultaat. De ondernemer hoeft het allemaal niet te zien en de consument staat korte tijd later verbaasd weer buiten. Hij stuurt een e-mail en daarop laat de ondernemer hem weten dat hij irritant is en dat hij maar ergens anders dieren moet kopen. De consument meent dat hij recht heeft op kosteloze vervanging dan wel vergoeding van de koopsom omdat de kikkers binnen zes maanden na aankoop zijn overleden en er daarom vanuit mag worden gegaan dat ze al ten tijde van de aankoop ziek waren.

De consument stelt volgens de ondernemer ten onrechte dat hij zes maanden garantie op de aankoop heeft. Dieren zijn geen zaken maar levende wezens met een eigen intrinsieke waarde. Ze kunnen ziek worden en dat valt onder het risico van de eigenaar. Het is onredelijk dit zonder meer tot de verantwoordelijkheid van de verkoper te rekenen. Garantie op gezondheid is eenvoudigweg niet te geven en bij ziekte zal non-conformiteit dan ook niet snel aangenomen mogen worden. Volgens de ondernemer mag niet zomaar worden aangenomen dat als een gebrek zich binnen zes maanden openbaart dit onder enige vorm van garantie zou moeten vallen. Bovendien was de vermoedelijke doodsoorzaak niet meer te achterhalen omdat de dieren al te lang dood waren.

Voor de ondernemer staat het vast dat de kikkers bij hem gezond de deur zijn uitgegaan. Het mannetje had geen verdikte poot. Als de consument kritisch naar de kikkers had gekeken en scherp had opgelet had hij veel eerder de symptomen kunnen ontdekken en actie kunnen ondernemen. Omdat hij dat niet heeft gedaan is hij zelf verantwoordelijk voor de dood van de kikkers. De consument noemt zich een kundig hobbyist maar heeft niet geconstateerd dat de kikkers mogelijk iets mankeerden. Hij heeft het mannetje zelfs dagen niet gezien. Juist in die eerste periode moet goed worden gekeken hoe het gaat want dan zijn ze het meest kwetsbaar. Van de aandoeningen die de consument suggereert is bekend dat die prima zijn te behandelen, zeker als je er vroeg genoeg bij bent.

Los van de discussie over het bewijsvermoeden bij de aankoop constateert de commissie dat de doodsoorzaak van de kikkers niet vaststaat. Beide partijen kan een verwijt worden gemaakt. De ondernemer had de consument over de verzorging van de dieren moeten informeren. Ze moeten zeker vier weken in quarantaine worden gehouden en eventueel ander voedsel krijgen. De ondernemer is er volgens de commissie te makkelijk vanuit gegaan dat de consument precies wist hoe hij met de dieren om moest gaan en waar hij op moest letten. Bovendien zijn de kikkers vrij snel na de aankoop overleden zodat niet geheel kan worden uitgesloten dat zij al bij de aankoop iets mankeerden.

Daar staat tegenover dat de consument de ondernemer niet direct van het afwijkende gedrag van de kikkers op de hoogte heeft gesteld en ze eventueel te kort in quarantaine heeft gehouden. Als hij eerder aan de bel had getrokken had er nog wat aan gedaan kunnen worden en had ook de oorzaak vastgesteld kunnen worden.

Omdat zowel de consument als de ondernemer een verwijt kan worden gemaakt verdeelt de commissie de schadevergoeding. Dat betekent dat de ondernemer een bedrag van € 185,- aan de consument moet betalen.

Geschillencommissie Gezelschapsdieren, Jaarverslag 2014

Andere uitspraken over huisdieren

Ondernemer had likplekken van hond moeten opmerken en wonden moeten verzorgen
Het geschil betreft de verzorging van de hond van de consument in het pension.
Lees de uitspraak

Pension is niet nalatig geweest bij zorg voor kat
Het geschil heeft betrekking op een pensionovereenkomst.
Lees de uitspraak

Hond is tijdens verblijf in dierenpension gedekt. Eigenaar had de ondenemer moeten wijzen op mogelijke loopsheid van de hond
Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot huisvesting en verzorging van een aan de consument toebehorende vrouwelijke hond gedurende een periode van drie weken tegen de door de consument te betalen prijs van € 210,--.
Lees de uitspraak

Ook bij dieren geldt het bewijsvermoeden van de consumentenkoop. Oorzaak gebrek kan niet worden vastgesteld, zodat beide partijen een deel van de schade dragen.
Het geschil vloeit voort uit een op 1 juni 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een tweetal pijlgifkikkers, tegen een daarvoor door de consument betaalde prijs van € 370,--. De levering vond plaats op 1 juni 2014.
Lees de uitspraak

Verzorging van hond in pension niet deugdelijk; sprake van inschattingsfout
Het geschil heeft betrekking op een pensionovereenkomst.
Lees de uitspraak

Gebroken achterpoot van hond; verzorging van hond in pension niet ondeugdelijk
Het geschil betreft een pensionovereenkomst van 8 september 2010.
Lees de uitspraak

Dierenpension heeft zonder toestemming eigenaar kosten voor de dierenarts gemaakt
Het geschil vloeit voort uit een door de consument bij de ondernemer aangegane pensionovereenkomst ten behoeve van zijn poes voor de periode 14 juli 2013 tot en met 30 juli 2013.
Lees de uitspraak

Hond tijdens verblijf gebeten door andere hond; pension aansprakelijk
Het geschil vloeit voort uit een in oktober 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de huisvesting en verzorging van een hond gedurende de vakantie van de consument. De overeenkomst is uitgevoerd in januari 2010.
Lees de uitspraak

Papegaai binnen 6 maanden na levering ziek geworden; geen non-conformiteit bij aankoop
Het geschil heeft betrekking op de koop van papegaai.
Lees de uitspraak

Was deze informatie duidelijk?

Terug naar boven