Consument gebruikt geen gas meer; voor het weghalen van de gasaansluiting moet de consument kosten betalen.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het aanhouden van een gasaansluiting.

De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument

De consument stelt in hoofdzaak dat hij geen gas wenst te gebruiken. De enige manier om van gasverbruik af te zien blijkt te zijn, dat de aansluiting wordt weggehaald. De kosten daarvan blijken door de consument betaald te moeten worden.

De consument acht het afdoppen of verzegelen van de meter voldoende; de ondernemer eist echter voor een definitieve afsluiting een andere technische oplossing, waarvoor de consument dient te betalen.

De consument wil in de gelegenheid gesteld worden zijn gasverbruik te beëindigen zonder het volledig weghalen van de aansluiting.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer stelt in hoofdzaak dat er wettelijk gezien geen mogelijkheid bestaat om een niet beleverde gasaansluiting te handhaven of tijdelijk onbruikbaar te maken. Alleen volledig –of zo volledig mogelijk als technisch gaat- verwijderen van de aansluiting is veilig genoeg. Dat gebeurt overigens inderdaad op kosten van de aangeslotene, gelet op de regelingen ter zake (Tarievencode Gas).

De ondernemer concludeert tot afwijzing.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Er is –op dit moment- juridisch en praktisch gezien geen voorziening mogelijk zoals door de consument verzocht. Als een gasaansluiting gedurende lange tijd buiten bedrijf is, dient deze vanwege veiligheidsredenen te worden verwijderd. Als de consument geen gas wenst te gebruiken dan zal hij volledige wegneming van de aansluiting moeten vragen en daarvoor de kosten betalen.

De klacht is ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 9 augustus 2017.

Commissie: Energie

Referentienummer: 111186

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven