Pension is niet nalatig geweest bij zorg voor kat

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een pensionovereenkomst.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Onze kat was na een verblijf van een week bij de ondernemer een derde van haar gewicht kwijt, had een ernstig gewonde neus waardoor zij alleen heel moeizaam kon ademhalen en zij at niet meer.

Wij verwijten de ondernemer:

1. dat het niet goed heeft gecontroleerd of onze kat wellicht meer voedsel nodig had;

2. dat het niet heeft gesignaleerd dat onze kat sterk vermagerde;

3. dat het niet heeft gesignaleerd dat onze kat een zwaar gewond neusje had, waardoor het ademhalen en het eten werden belemmerd;

4. dat het gedurende deze week noch ons, noch een dierenarts heeft ingeschakeld;

5. dat hij weigert te praten over de wijze waarop wij zouden kunnen komen tot een redelijke verdeling van de dierenartskosten (€ 300,--);

6. en dat het alle bezwaren wegwuift met de bewering dat de verzorgers niets bijzonders hebben geconstateerd en dat we dit moeten scharen onder het risico van pensionverblijf voor een oude kat (zij is 13 jaar).

De consument verlangt overleg over de dierenartskosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

XX is niet een doorsnee gezonde kat. XX heeft namelijk een probleem met de schildklier. Dit is een lichamelijk gezondheidsprobleem en ze heeft hiervoor medicijnen. Problemen met de schildklier hebben sneller en grotere gevolgen bij andere gezondheidsproblemen dan wanneer deze optreden bij een normale gezonde kat. Een kat met dit probleem moet zijn medicijnen krijgen en veel eten en drinken. Anders raakt het lichaam uit balans met vermagering en uitdroging tot gevolg. Stress heeft hierop ook een grote invloed. Stress komt bijvoorbeeld door verandering van omgeving of reizen/verplaatsen.

XX is bij ons in de voorjaarsvakantie verbleven van 17 februari tot en met 24 februari 2011.

Twee drukke dagen op de dag van halen en brengen, omdat 80% van de pensiongasten op die dagen arriveren of vertrekken. De katten zitten de eerste dag altijd alleen. Pas als ze goed eten en drinken mogen ze naar een groot verblijf met andere katten. Omdat XX een schildklierprobleem heeft, is de overweging geweest om haar alleen te laten zitten. Maar, omdat ze goed at en dronk en de medicijnen goed waren toe te dienen en met de wetenschap dat ze eerder in een pension is geweest, is besloten haar in een groot verblijf met andere katten te plaatsen. Deze overplaatsing is goed gegaan. Per kat houden wij bij of een dier eet en drinkt (en wat), hoe en of er ontlasting is en verdere bijzonderheden. De katten worden aangehaald en door de handen gehaald om afwijkend gedrag/gezondheid te kunnen vaststellen. In een groot verblijf staan meerdere mandjes, kattenbakken en waterbakken en is er meer dan voldoende te eten. In de ochtend krijgen de katten droogvoer en in de middag krijgen katten "nat" voer. Het voer dat wij toedienen is per kat verschillend. Daarom hebben wij meerdere voorkomende merken voer en dieetvoer in huis, zodat iedere kat het voer krijgt dat zij lekker vindt.

De kattenbakken worden iedere dag verschoond en de verblijven worden dan uitgeveegd en gedweild.

Tijdens het verblijf heeft X haar medicijnen gehad en heeft ze goed gegeten. Op de dag van ophalen heeft een van onze Senior Dierverzorgers (tevens leidinggevende) haar verzorgd. Zij heeft geen afwijkingen of wonden op de neus geconstateerd. Onze andere Senior Dierverzorgerster (andere leidinggevende) heeft X afgegeven aan de consument.

Ook zij heeft geen verwonding of andere afwijkingen geconstateerd. Mocht er wel sprake zijn van afwijking of problemen, dan wordt dit aan de consument gemeld en besproken hoe dit kan worden opgelost.

Zover ik heb kunnen nagaan is de verzorging van X goed verlopen en zijn er geen afwijkingen of signalen geweest die wijzen op gezondheidsproblemen van X tijdens het pensionverblijf en die tevens aanleiding geven om een dierenarts te bezoeken. Alle werkzaamheden zijn naar behoren uitgevoerd en de kat heeft de normale en goede verzorging gehad. Ook zijn er geen gezondheidsproblemen met ander katten in die periode geweest.

Daarom is mijn conclusie dat de gezondheidsproblemen van X niet zijn te wijten aan onvoldoende of slechte verzorging of nalatigheid. De kat had bij brengen al een bekend gezondheidsprobleem, waarvan bij afwijkingen het heel snel de verkeerde kant op kan gaan. Ondanks dat de kat al eerder in een pension is geweest, is niet ieder pension hetzelfde. Een kat is zeer gevoelig voor verandering van omgeving. Dit brengt stress met zich mee en heeft invloed op de gezondheid van de kat. Bij een overactieve schildklier ligt dit nog gevoeliger. Wanneer X afwijking in gezondheid had of in de staat zou zijn, zoals de consument beschrijft, waren wij zeer zeker met X naar de dierenarts gegaan. In een dergelijk geval gaan wij bik voorkeur naar de eigen dierenarts wanneer deze dienst heeft. De kosten voor de dierenarts zijn altijd voor rekening van de consument. Zie hiervoor onze voorwaarden.

Over deze kwestie heb ik nog gesproken met de behandelend dierenarts van dierenartsenpraktijk "Naarden". De uitdroging is te wijten aan het schildklierprobleem en het wondje komt volgens hem overeen met verwonding door het duwen met de neus tegen gaas. Hij heeft deze verwonding vaker zo gezien en komt waarschijnlijk door het duwen met de neus tegen het deurtje van het kattenmandje voor transport. Volgens de dierenarts is de slechte gezondheid niet te wijten aan nalatigheid of slechte verzorging.

Tot slot ben ik van mening dat de gezondheidsproblemen niet verwijtbaar zijn aan fouten of nalatigheid van ons. Je werkt met levende have en de consument wist dat ze met het gezondheidsprobleem van X een extra risico nam ten opzichte van een normale gezonde kat. Conform de voorwaarden en gezien de feiten acht ik ons niet aansprakelijk voor de dierenartskosten van X. Overigens overstijgen deze kosten met de factor 4 het bedrag van de pensionovereenkomst.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Weliswaar heeft de commissie geconstateerd dat de ondernemer in de verslaglegging van hetgeen tijdens het verblijf van X is gebeurd, uiterst summier is geweest en dat de intake, mede gelet op het beperkte reserveringsformulier, niet geheel voldoet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen, maar naar het oordeel van de commissie is onvoldoende komen vast te staan dat de ondernemer nalatig is geweest in een goede uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Immers, ook bij een summiere intake, had het op de weg van de consument gelegen hier aandacht te vragen voor de gezondheidsproblemen van X en de ervaringen bij andere pensions.

Ook valt de commissie op dat de consument bij het afhalen van X niets heeft geconstateerd en X pas thuis goed heeft bekeken. Onder de gegeven omstandigheden is de commissie van oordeel dat de klacht geen doel treft.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Gezelschapsdieren op 15 juli 2011.

Commissie: Gezelschapsdieren

Referentienummer: 57026

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven