Niet nakoming betalingsafspraak; ondernemer gerechtigd om af te sluiten

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft abonnementskosten en afsluitkosten.

De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 37,50 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 1 januari 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft zonder waarschuwing € 25,-- afsluitkosten in rekening gebracht. Betalingen van de consument kwamen te laat omdat de ondernemer een verkeerd referentienummer had doorgegeven. De ondernemer stuurt geen herinneringen, waardoor de consument niet wist dat zij te laat was. Voor de dagen waarop was afgesloten, zou restitutie moeten plaatsvinden.

De consument verlangt dat geen afsluitkosten verschuldigd zijn, dat restitutie plaatsvindt voor de dagen dat internet afgesloten was en een schriftelijke bevestiging dat haar opzegging akkoord is.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft de kosten terecht in rekening gebracht. De consument heeft herinneringen ontvangen. Met haar is een betaalafspraak gemaakt, die zij niet is nagekomen. Er is een waarschuwingspagina geplaatst om erop te attenderen dat een bedrag openstond. De ondernemer heeft correct en zorgvuldig gehandeld.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de beschikbare gegevens leidt de commissie af, dat de consument de door haar verschuldigde bedragen niet of niet tijdig aan de ondernemer heeft betaald. Dat leidt tot kosten en na verloop van tijd tot afsluiting. Het is niet gebleken dat de ondernemer onzorgvuldig te werk is gegaan bij de incasso of het afsluiten.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het door de consument betaalde depotbedrag ad € 37,50 wordt aan de ondernemer betaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 12 juli 2013.

Commissie: Telecommunicatiediensten

Referentienummer: 75746

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven