Ondernemer had likplekken van hond moeten opmerken en wonden moeten verzorgen

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de verzorging van de hond van de consument in het pension.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb twee honden bij de ondernemer geplaatst van zaterdag 16 augustus 2008 tot en met 30 augustus 2008. Eén hond, [de Duitse Dog] had aan beide poten verwondingen nadat zij in het pension was geweest. Op de rechterpoot een kleine open wond (vanaf de achterzijde gezien) en op de linkerachterpoot zat een diepe open wond ter grootte van vier centimeter met een diepte van één centimeter (links vanaf de achterzijde).

De ondernemer vertelde dat het hier doorligplekken betreft, wat vaker voorkomt bij oude honden.

Commentaar van een medewerkster: ik heb de wonden verleden week al gezien, maar er is niets aan gedaan.

Het latere verhaal van de ondernemer: het zijn aangebrachte wonden naar aanleiding van stress; het zijn likwonden aangebracht door de hond zelf; we verzorgen geen open wonden met zalf en verbinden ze ook niet.

Ik stel: de ondernemer verklaarde/erkende doorligplekken; de ondernemer heeft de benodigde verzorging niet gegeven, waardoor financieel schade is ontstaan.

De consument verlangt een vergoeding van kosten dierenarts en retournering van 35% van de pensionkosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij betreuren het dat [de hond] likplekken heeft opgelopen en dat het incident zo hoog is opgelopen.

[De Duitse Dog] is bij ons sinds 2003 een geregeld geziene pensiongast die jaarlijks een keer of vijf, variërend van 2 tot 14 dagen in pension is geweest. Sinds maart 2008 komt [de Duitse Dog] samen met [de nieuwe hond] (Cairn Terriër) in het pension. De reservering voor de periode 18 augustus tot en met 29 augustus 2008 is schriftelijk gemaakt. Op 15 augustus 2008 is de reservering telefonisch vervroegd naar 16 augustus 2008. [De Duitse Dog] en [de nieuwe hond] zijn zonder bericht één dag later opgehaald dan gepland.

Voor de beeldvorming over ons pension en verzorging

Honden worden in ons pension in koppels gehuisvest. Deze koppels hebben samen beschikking over een binnen- en buitenkennel, ingericht met manden en kleden en vers water. Verder gaan de honden per koppel naar de speelweide en niet in groepen. Ze hebben dus geen lichamelijk contact met andere honden. 's Avonds en 's nachts slapen de honden. Overdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur is er gemiddeld ieder half uur een contactmoment met iedere hond voor activiteiten als voeren, kennel reinigen, water aanvullen, kleedjes goed leggen, toedienen van medicijnen, borstelen, nakijken van ogen/oren/huid/vacht, naar en van de speelweide brengen. Naast de bedrijfsleiding en het kantoor is per 30 dieren (hond of kat) minimaal één dierverzorger aanwezig.

Honden van één eigenaar gaan samen, tenzij dit niet wenselijk is. De koppels die wij zelf samenstellen, bestaan voornamelijk uit reu/teef combinaties, waar gekeken wordt naar grootte, gedrag en leeftijd. Veel combinaties die thuis goed functioneren, zijn minder geschikt voor in een kennelsituatie. Slechts op verzoek laten we deze koppels bestaan. In geval van de consument is splitsen van {de Duitse Dog] en [de nieuwe hond] bij de eerste reservering besproken, vanwege het verschil in grootte en gedrag.

Verblijf van [de Duitse Dog]

[De Duitse Dog] en [de nieuwe hond] hebben de periode van 16 augustus tot en met 29 augustus 2008 op verzoek van de consument samen in een kennel gezeten en de gebruikelijke verzorging gehad. Er zijn geen incidenten geweest, waardoor er afwijkingen in verzorging of huisvesting waren. Op 27 augustus 2008 hebben wij beginnende likplekken bij [de Duitse Dog] ontdekt. Deze worden volgens gebruik schoongemaakt en behandeld. De plekken waren niet van dien omvang dat daar direct een dierenarts naar moest kijken. Op 28 augustus 2008 zijn [de Duitse Dog] en [de nieuwe hond] nagekeken en geborsteld. De wondjes zijn behandeld en gemeld op de borstellijst. Deze lijst gaat vervolgens naar de administratie waar de bijzonderheden opgenomen en bij ophalen worden gemeld aan de consument. Op 29 augustus 2008 zouden [de Duitse Dog] en [de nieuwe hond] naar huis gaan. [De Duitse Dog] en [de nieuwe hond] zijn een dag later op 30 augustus 2008 opgehaald.

Helaas is bij het afhalen op 30 augustus 2008 bij de balie niet direct melding gemaakt van de likplekken van [de Duitse Dog], doordat de hond een dag later is opgehaald en niet op de vertreklijst stond. Ik heb zelf [de Duitse Dog] en [de nieuwe hond] afgegeven en daarbij de consument gewezen op de likplekken, welke ik had opgemerkt bij het uit de kennel halen. De plekken waren op dat moment nog niet zo groot als uit de verklaring de dierenarts van twee dagen later blijkt. Echter kwam er wel vers wondvocht (geen bloed) uit de plekken. Ik heb daar direct een dierverzorger naar laten kijken en ben nagegaan wanneer het is ontstaan en hoe het is behandeld. De betreffende dierverzorger meldde dat zij zelf beginnende likplekken op 27 augustus 2008 heeft geconstateerd en deze heeft behandeld. Deze bleken duidelijk verergerd bij het afgeven. Dit heb ik in onze logboeken kunnen terugvinden. Ik heb de consument geadviseerd om de wond schoon te houden en indien de plekken erger worden naar de dierenarts te gaan. Dit hebben zij twee dagen later gedaan.

Conclusie

In de verzorging en huisvesting van [de Duitse Dog] en [de nieuwe hond] zijn geen afwijkingen geweest, waardoor er aanleiding zou kunnen zijn voor likplekken. Wij zijn dan ook van mening dat er geen sprake is van opzet of nalatigheid van onze zijde, waardoor de likplekken zijn ontstaan. Likplekken zijn in het algemeen het gevolg van stress. Deze stress zou veroorzaakt kunnen zijn door de mismatch in de kennelsituatie in combinatie met de langere verblijfsduur.

Conform de overeenkomst en voorwaarden zijn de kosten voor de dierenarts altijd voor rekening van de consument. Wij zijn van mening dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de dierenartskosten die de consument voor [de Duitse Dog] heeft gemaakt. Indien de likplekken eerder tijdens het pensionverblijf waren opgetreden en wij hiervoor naar een dierenarts moesten, waren de kosten ook voor rekening van de consument geweest. Het geschil aanhangig gemaakt door de consument bij de Geschillencommissie Gezelschapsdieren en de onderbouwing hiervan, heeft ons inzicht hierin niet doen veranderen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie kan niet gezegd worden dat de ondernemer de tussen partijen gesloten overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen. Nu de consument eerst een paar dagen nadat de hond bij de ondernemer was opgehaald, zich heeft gewend tot de dierenarts, is de commissie van oordeel dat de verklaring van de dierenarts op zichzelf een onvoldoende aanwijzing is voor nalatigheid aan de kant van de ondernemer. De klacht treft dan ook geen doel. Hetgeen partijen overigens naar voren hebben gebracht kan niet tot een andere beslissing leiden en behoeft derhalve geen afzonderlijke bespreking.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Gezelschapsdieren op 7 juli 2009.

Commissie: Gezelschapsdieren

Referentienummer: GDI08-0002

Uitspraken disclaimer

Let op: De uitspraken in ons uitsprakenregister zijn voorbeelden en wij willen u hiermee een algemeen beeld geven van de beslissingen van de commissie. U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.
Niet gevonden wat u zocht?
Wilt u meer informatie over onze uitspraken, dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier

Delen?

Was deze informatie duidelijk?

“Om de gehele uitspraak te printen: klik alle subkopjes open en print dan de pagina”
Terug naar boven