Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak?

U kunt niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Het kan gebeuren dat er reken- of schrijffouten in de tekst staan. Deze kunnen nog veranderd worden. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dat moet u binnen veertien dagen doen nadat u de uitspraak gekregen heeft.

U kunt de uitspraak ook voorleggen aan een gewone rechter. Hiervoor geldt een termijn van 2 of 3 maanden, afhankelijk van de commissie. Deze termijn staat in de brochure van de commissie, die u vindt op de webpagina van de commissie.

Soms kan de rechter een uitspraak van de Geschillencommissie ongedaan maken. Dit kan als het volgens de rechter niet aanvaardbaar is dat een partij aan de uitspraak gebonden zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer de beslissing onvoldoende is gemotiveerd (de redenen voor de beslissing zijn onvoldoende uitgelegd). Het kan ook zijn dat de rechter vindt dat er niet voldaan is aan de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht, zoals het niet horen van alle partijen. Als de rechter de uitspraak ongedaan maakt, geldt de uitspraak van de Geschillencommissie niet meer.
 
Wilt u de uitspraak door de rechter laten beoordelen? Dan kan het zijn dat u een advocaat nodig heeft. De kosten voor de advocaat moet u zelf betalen. Wanneer u niets doet, moet u de uitspraak nakomen.

Was deze informatie nuttig?

Terug naar boven