​De oplossingen

Wij bieden dé oplossing!

Als u uw klacht tegen de aanbieder hebt ingediend bij de Geschillencommissie komt er gegarandeerd een oplossing. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk:

Mediation

Wij kennen meerdere vormen van mediation.

Bij het Klachtenloket Kinderopvang en het Klachtenloket Zorg kennen we een mediationtraject met inzet van een erkende mediator als mogelijke oplossing.

Wanneer kan deze vorm van mediation ingezet worden?

  • Beide partijen stemmen in met de verdere behandeling door een mediator.
  • U wilt de klacht zelf (mee) oplossen en geen juridische oplossing of een die u wordt opgedrongen.
  • U bent bereid om met de andere partij te praten en het probleem op te lossen.
  • U wilt of moet de relatie met de andere partij goed houden of goed afsluiten, bijvoorbeeld vanwege het contact met uw kinderen.
  • U vindt het lastig om met de andere partij te praten, maar wilt het probleem wel graag oplossen.
  • Deze vorm van mediation wordt vooralsnog alleen ingezet bij het Klachtenloket Kinderopvang en het Klachtenloket Zorg

Bemiddeling door een deskundige

Bij sommige commissies zijn er deskundigen, die zijn opgeleid om te mogen bemiddelen. Zij onderzoeken de klacht en kijken tijdens dat onderzoek of partijen zouden willen schikken. Als dat het geval is, vult de deskundige een schikkingsformulier in dat beide partijen ondertekenen en stuurt dat samen met het rapport naar de Geschillencommissie. Er is dan geen zitting.

Onderlinge oplossing

Tijdens het traject kunnen u en de andere partij de klacht alsnog samen oplossen (schikken). Wij stimuleren dit. Inmiddels lukt het om in ruim 40 procent van de zaken tot een onderlinge oplossing te komen. Lees meer over schikken.

Bindend advies (uitspraak)

De Geschillencommissie doet een uitspraak. Deze is bindend. Dit betekent dat u en de aanbieder zich aan deze uitspraak moeten houden. Beide partijen gaan hier mee akkoord voordat onze procedure start. U gaat akkoord door het vragenformulier te ondertekenen en de aanbieder door aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie. 

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310
(maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur)
of stuur een bericht (24/7)

“Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn.”