Tot wanneer mag ik documenten aan het dossier toevoegen?

Tijdens de procedure krijgen partijen voldoende gelegenheid om stukken aan het dossier toe te voegen. Mochten wij echter binnen 5 werkdagen voor de zitting nog stukken ontvangen, dan zal de Commissie bepalen of deze stukken nog worden meegenomen in de behandeling van het geschil.

Was deze informatie nuttig?

Terug naar boven