Hoe werkt De Geschillencommissie?

U heeft een klacht over een product of dienst. U probeert eerst met de andere partij de klacht op te lossen. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen.

Als u als ondernemer een klacht heeft over een andere ondernemer, moet deze zijn aangesloten bij De Geschillencommissie.Ook als de ondernemer geen reactie geeft, is het mogelijk om een klacht in te dienen. U kunt in het overzicht zien welke zakelijke commissies er zijn.

De Geschillencommissie ontvangt graag alle informatie die u heeft. Dit vragen we ook aan de ondernemer. Indien nodig schakelt De Geschillencommissie een deskundige in. Als De Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. Na de zitting doet de commissie een uitspraak. De uitspraak van De Geschillencommissie geldt voor beide partijen. De uitspraak moet altijd worden nagekomen. Lees meer over de procedure.

U kunt ook zelf een klacht indienen tegen uw klant. Deze procedure verloopt schriftelijk.

Als u een klacht ontvangen heeft van uw klant, kunt u ook zelf de klacht indienen.

Was deze informatie nuttig?

Terug naar boven