Wanneer kan ik een klacht indienen over een vereniging?

Leden, voormalige leden en verenigingsorganen van een vereniging kunnen bij De Geschillencommissie terecht voor geschillen over de toepassing van verenigingsregels.

Bent u een (voormalig) lid of verenigingsorgaan van een vereniging, dan kunt u ook bij De Geschillencommissie terecht. U kunt een klacht indienen als deze gaat over de toepassing van verenigingsregels, zoals de opzegging van het lidmaatschap of een opgelegde sanctie. Op dit moment betreft dit alleen vereniging BOVAG. Lees hier meer over deze commissie.

In de brochure van deze Commissie staat het exacte bedrag voor het indienen van een dergelijke klacht. De procedure verloopt zoals beschreven op de pagina Klacht indienen als ondernemer. Echter, u dient de documenten en het vragenformulier schriftelijk naar het postadres van De Geschillencommissie te sturen.

Was deze informatie nuttig?

Terug naar boven