Hoe werkt De Geschillencommissie?

Als u een klacht heeft over een product of dienst, zal u altijd eerst proberen om er samen met de andere partij uit te komen. Lukt dit toch niet, dan kunt u een klacht indienen.

Als u als ondernemer een klacht heeft over een andere ondernemer, moet deze zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Ook als de ondernemer geen reactie geeft, is het mogelijk om een klacht in te dienen. Lees meer over de procedure.

In het overzicht van alle commissies kunt u zien welke zakelijke commissies er zijn.

De Geschillencommissie ontvangt graag alle informatie waarvan u vindt dat die belangrijk is. Dit vragen we ook aan andere partij. Indien nodig schakelt De Geschillencommissie een deskundige in. Als De Geschillencommissie over de benodigde informatie beschikt, volgt een zitting. Na de zitting doet de commissie een uitspraak. De uitspraak van De Geschillencommissie geldt voor beide partijen en moet altijd worden nagekomen.

U kunt ook zelf een klacht indienen tegen uw klant. Deze procedure verloopt schriftelijk.

Heeft u een klacht ontvangen? Lees in de procedure wat u moet doen.

Was deze informatie nuttig?

Terug naar boven