Klacht over de Geschillencommissie

  • Home >>

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van De Geschillencommissie, dan kunt u daarover een klacht indienen bij De Geschillencommissie. De Geschillencommissie heeft hiervoor een klachtenregeling.

Waar kunt u bijvoorbeeld een klacht over indienen?

U kunt een klacht indienen als u:
– vindt dat u lang moet wachten op het beantwoorden van een brief;
– niet tevreden bent over de bereikbaarheid van De Geschillencommissie;
– als u van mening bent dat u onheus bent behandeld door een medewerker;
– etc.

Via het Meldpunt Kwaliteit kunt u uw klacht digitaal indienen.

Als u uw klacht niet digitaal wilt melden, dan kunt u die schriftelijk indienen bij De Geschillencommissie. Richt uw klacht dan aan de klachtencoördinator en vermeld dan ook uw naam, adres en telefoonnummer (en eventueel het dossiernummer).