Op deze afbeelding ziet u het logo van klachtenloket Nivre


Heeft u een klacht over het gedrag van een NIVRE-expert of NIVRE-bureau? Dan kunt u kosteloos gebruik maken van het Klachtenloket NIVRE. U kunt zowel als particulier als bedrijf een klacht indienen.

Wat is het Klachtenloket NIVRE?

Het Klachtenloket NIVRE kan kosteloos bemiddelen tussen u en de NIVRE-geregistreerde. Het Klachtenloket NIVRE is een onafhankelijke organisatie. Het klachtenloket doet geen uitspraak, zoals de Tuchtcommissie, maar kan samen met u en de andere partij bekijken hoe uw klacht opgelost kan worden.

Komt u er ook na bemiddeling door het Klachtenloket NIVRE met de NIVRE-expert of het NIVRE-bureau niet uit, dan kunt u de klacht indienen bij de Tuchtcommissie NIVRE (deze link leidt naar de klachtenpagina van tuchtcommissie NIVRE) .Deze commissie doet een bindende uitspraak over uw klacht.

Klachten over de inhoud van een expertiserapport of klachten tegen een verzekeraar kunnen bij zowel het Klachtenloket als de Tuchtcommissie niet worden ingediend.

Onze werkwijze

U heeft – binnen 3 jaar na het ontstaan van de klacht – uw onvrede eerst schriftelijk bij de NIVRE-expert of het NIVRE-bureau gemeld én hem 1 maand de tijd gegeven te reageren. Heeft u de klacht vervolgens niet samen kunnen oplossen of ontving u geen reactie? Dan kunt u verdere stappen ondernemen. Houd u alstublieft rekening met de termijnen die hierbij gelden.

U heeft een termijn van 3 maanden om uw klacht in te dienen bij het Klachtenloket NIVRE. Deze termijn begint te lopen na de eerste reactie van de expert. Reageert de expert niet, dan begint de termijn te lopen zodra de wachttijd van een maand is verstreken. Bij het Klachtenloket NIVRE bieden wij u gratis informatie, advies en/ of een bemiddeling om tot een oplossing te komen.
Bent u een NIVRE-geregistreerde en/of Kamerbureau? Dan verwijst het Klachtenloket u door naar de Vertrouwenscommissie van het NIVRE.

Is uw klacht hierna toch nog niet opgelost? Dan kunt u zich wenden tot de Tuchtcommissie NIVRE.

Contact

Heeft u vragen, wilt u advies of wilt u een klacht indienen, neem dan contact met ons op. Dit kan via e-mail (deze link leidt naar ons e-mail adres) of u kunt ons bellen via 070-3105393.

Dien uw klacht in

Let op! Om een klacht in te dienen, moet u een formulier invullen. In dat formulier wordt met “klant/cliënt” de indiener van de klacht (de klager) bedoeld. Met “aanbieder” wordt degene waarover u klaagt bedoeld. 

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105393
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 16:00 uur
of stuur een bericht (24/7)