Klacht indienen

Komt u samen niet tot een oplossing?

Hier ziet u de stappen die u neemt bij het indienen van een klacht. Stap 1 is het registreren. Wij registreren uw klacht. Dat duurt maximaal een week. Stap 2 is de inname. Wij onderzoeken bij welke commissie uw klacht thuishoort. We vragen aanvullende informatie en maken uw dossier zo compleet mogelijk. Na betaling van klachtengeld nemen we uw zaak in behandeling. Bij stap 3 wordt uw klacht in behandeling genomen. Wij vragen aan de andere partij zijn standpunt. Tot slot is de vierde stap het besluit nemen. Indien nodig wordt er een deskundigen-onderzoek ingesteld. Inplannen van uw zaak op zitting duurt gemiddeld 1 tot 4 weken. 2 tot 3 weken voor de zittingsdatum worden partijen uitgenodigd voor mondelinge behandeling door de commissie. U ontvangt binnen 4 tot 6 weken de uitspraak.

U heeft geklaagd bij de aanbieder van het door u gekochte product of afgenomen dienst, en uw klacht is niet goed opgelost? Dan kunt u van uw klacht een geschil maken en deze indienen bij De Geschillencommissie. 

Wij kunnen u onder andere helpen als u klachten hebt zoals:

  1. U bent op reis geweest en de reis voldeed niet aan uw verwachtingen.
  2. U niet tevreden bent over uw internetverbinding, telefoonabonnement of de kwaliteit van digitale televisie.
  3. U een te hoge energierekening kreeg, of het overstappen naar een andere energieleverancier leverde problemen op.
  4. Uw behandeling in het ziekenhuis is niet naar wens verlopen of uw zorgbehandeling niet correct is uitgevoerd.
  5. U kocht online iets aan en bent daar ontevreden over of hebt problemen met de garantie.


Nadat u uw klacht tegen de aanbieder hebt ingediend bij De Geschillencommissie gaan wij uw klacht onderzoeken. Vervolgens vragen we u om aanvullende informatie die nodig is voor het daadwerkelijk behandelen van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn, leggen wij de klacht voor aan de aanbieder.

De aanbieder krijgt een maand de tijd om te reageren op uw klacht. Ook kan uw aanbieder er voor kiezen om alsnog op uw klacht in te gaan en samen een oplossing te zoeken. Als u er dan samen uitkomt zetten wij de behandeling bij De Geschillencommissie stop.

Als de reactie van uw aanbieder binnen is verzamelen wij uw standpunten en die van de andere partij (ook digitaal) en schakelen indien nodig een deskundige in. In een later stadium wordt er eventueel een datum gepland voor de zitting over uw klacht. Zowel u als uw aanbieder krijgen daar de kans mondeling de klacht en de reactie daarop toe te lichten.

Nadat de zitting geweest is, zal de Geschillencommissie op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen. Deze uitspraak volgt binnen 4 tot 6 weken na de zitting.

De uitspraak kan bijvoorbeeld zijn dat: u een schadevergoeding krijgt, de aanbieder of u verplicht wordt de overeenkomst na te komen, de overeenkomst ongedaan gemaakt wordt of dat een betalingsverplichting vastgesteld wordt

De uitspraak van de commissie is bindend, iedereen moet zich daaraan houden. Er is geen hoger beroep mogelijk van de uitspraak.

Wat kost het?

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen doorgaans tussen de 25 en 152,50 euro. Je betaalt op voorhand en indien je (deels) in het gelijk wordt gesteld, krijg je je geld (deels) terug. Lees hier meer over het klachtengeld (deze link leidt u naar meer uitleg over het klachtengeld).

Is er sprake van een openstaand bedrag in je geschil? Dan vragen wij je tevens dit bedrag bij ons in bewaring (in ‘depot’) (u krijgt middels deze link meer info over het storten van een bedrag in depot) te storten. De commissie neemt dit bedrag in depot en zal bij de uitspraak bepalen aan wie het toekomt.

Wanneer kan ik een klacht indienen?

U komt er met de aanbieder zelf niet uit, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie voorleggen. Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie start met het invullen van een kort vragenformulier. U vult hierbij uw naam en adresgegevens en de naam van de aanbieder in. Als laatste vragen wij u de klacht kort te omschrijven. 

Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor aanvullende informatie.

Is de ondernemer aangesloten?

Het is belangrijk dat u weet dat wij uw klacht alleen kunnen behandelen als de ondernemer bij ons is aangesloten. Dit kan via een brancheorganisatie of rechtstreeks bij ons. U leest dat in de algemene voorwaarden van de ondernemer of via de desbetreffende brancheorganisatie. Lees meer (deze link leidt naar meer informatie over een klacht indienen en aangesloten ondernemers).

Valt uw klacht buiten ons werkveld? Misschien kunt u dan terecht bij één van onze collega ADR-organisaties (deze link leidt naar meer informatie over ADR-organisaties) Kijk op de website van deze organisaties voor de voorwaarden om daar uw klacht in te dienen.

  • Voor klachten rondom financiële producten, gaat u naar het Kifid (deze link leidt naar de website van Kifid).
  • Voor klachten rondom sociale huurgeschillen, gaat u naar de Huurcommissie (deze link leidt naar de website van Huurcommissie).
  • Voor klachten en geschillen rondom zorgverzekeringen, gaat u naar de SKGZ (deze link leidt naar de website van SKGZ).

De klacht indienen

Via onderstaande knop kunt u uw klacht aanmelden. Onze medewerkers zullen vervolgens bepalen bij welke van onze commissies uw klacht ingenomen moet worden.

Klachten van spelers uit de landbouw- en voedselvoorzieningsketen over oneerlijke handelspraktijken in deze sector kunnen direct worden ingediend bij de Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen

Dien uw klacht in

Veelgestelde vragen

Ik vul het formulier liever in op papier, kan dat? (deze link leidt u naar het vragenformulier die u kunt uitprinten en op papier kunt invullen).

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur
of stuur een BERICHT (24/7)

"Er is een goede oplossing uitgekomen"
De woorden van een klant/cliënt na zitting

(tevredenheidsmonitor april 2019)