Megan Hut

“Sparren met begeleiders over veranderingen van wetten in de praktijk”

Megan Hut studeerde rechten aan de UU en doet de master Conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de VU. Voor haar stage analyseerde Megan de uitspraken van een aantal zorgcommissies van de SKGE en De Geschillencommissie. Het resultaat is te vinden op de website van de Geschillencommissie Zorg.

“De ervaringen die ik tijdens de stage bijzonder leerzaam vond, waren vooral dat ik bij de twee grootste geschilleninstanties in de zorg actief ben geweest waardoor ik de verschillende werkwijzen onder ogen heb kunnen krijgen en ook echt heb kunnen zien hoe hetgeen ik op de VU bij het vak Verdieping conflicthantering, mediation en onderhandelen en het vak Gezondheidsrecht geleerd heb, in de praktijk wordt toegepast. Bij het vak Gezondheidsrecht bijvoorbeeld, leerde ik over veranderingen in enkele wetten sinds 1 januari dit jaar. Hier kon ik met mijn begeleiders dan gelijk over sparren omdat zij er in de praktijk ook echt daadwerkelijk mee te maken hadden. Daarnaast vond ik het echt enorm leerzaam om betrokken te worden in een vergadering tussen juristen, artsen en chirurgen. En met hen ook mee te sparren over de juridische kwesties. Tevens vond ik het bijwonen van de zittingen en het meedenken met de commissies bijzonder interessant en heb ik hier veel van geleerd. Ook omdat deze zittingen normaal gesproken niet openbaar zijn en er aan de patiënten en zorgaanbieders gevraagd moest worden of zij er geen bezwaar tegen hadden. Dat dit mogelijk was, vond ik extra speciaal.

Wat ik ook als bijzonder positief heb ervaren aan mijn stage vond ik de samenwerking met Just van den Brekel. We klikten goed en de samenwerking verliep soepel. Ook werden we hartelijk ontvangen en begeleid door beide geschilleninstanties. We mochten overal meekijken waar we wilden en we hebben zo een echt ‘kijkje in de keuken’ kunnen krijgen bij de verschillende geschillencommissies.”