ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Op dit moment is de heer Tjeenk Willink als informateur aan het werk om te komen tot een goed overwogen en daadwerkelijke kabinetsformatie. Voor ons hét moment om juist nu – samen met de drie andere ADR-organisaties Kifid, SKGZ & Huurcommissie – aandacht te vragen voor de rechtsbescherming in ons land. Rechtsbescherming is voor iedereen essentieel. Naast de formele rechtspraak is een effectieve en laagdrempelige klacht- en geschilafhandeling via buitengerechtelijke geschilleninstanties een intrinsiek component van de civiele rechtspleging in Nederland. Om die laagdrempelige toegang tot het recht te blijven waarborgen, vragen wij bij de informateur aandacht hiervoor.

Lees hier onze gezamenlijke brief en de infographic als bijlage.