De Geschillencommissie Energie Prijsplafond live!

Vanaf maandag 20 maart 2023 kunnen consumenten terecht bij onze nieuwste commissie met klachten over de toepassing van het prijsplafond door hun energieleverancier.

De Geschillencommissie Energie Prijsplafond is opgericht op verzoek van de Minister voor Klimaat en Energie en in samenspraak met Energie-Nederland en de Consumentenbond.  Alle energieleveranciers die van de overheid in dit kader subsidie hebben ontvangen, zijn verplicht zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Geschillencommissie Energie Prijsplafond voorziet daarin.

De commissie behandelt uitsluitend geschillen over het energie prijsplafond. Hierbij gaat het om gevallen waarin de factuur voor elektriciteit, gas of warmte wordt betwist omdat het energie prijsplafond niet of niet juist is verwerkt.

Meer informatie over de commissie en haar procedure vindt u op Energie Prijsplafond – De Geschillencommissie (deze link verwijst u door naar het energieprijsplafond van de Geschillencommissie).