De Geschillencommissie tijdens Corona

Zoals alle organisaties in Nederland hebben ook wij passende maatregelen moeten treffen vanwege het Corona virus. Wat deze maatregelen zijn, delen wij graag met u.

Veiligheid van al onze medewerkers staat voorop! Om dit te waarborgen, werken wij veelal vanuit huis. Daardoor zijn wij mogelijk telefonisch minder goed bereikbaar. Bekijk daarom de actuele openingstijden van onze telefoonlijnen.

Wanneer u ons kantoor in Den Haag betreedt, vragen we u om de geldende maatregelen van de overheid te handhaven en een mondkapje te dragen. 

Deskundigenonderzoek
Is er een deskundigenonderzoek ingepland en is het hierbij nodig om een woning of andere locatie te bezoeken? Dan vragen we aanwezige partijen op veilige afstand van elkaar te blijven en ook de maatregelen van de overheid in acht te nemen.

Zitting
Wij proberen zoveel mogelijk zaken schriftelijk af te handelen. Partijen hoeven dan niet bijeen te komen op locatie. Een digitale zitting via Zoom is mogelijk als dit door partijen wordt aangevraagd.

Wanneer het zover is, worden partijen individueel via hun zaak geïnformeerd over de zitting.

In sommige gevallen vindt een zitting toch plaats in aanwezigheid van partijen. Dat kan zijn bij ons op kantoor of op een locatie van derden. Bent u uitgenodigd om de zitting fysiek bij te wonen en heeft u vragen over coronamaatregelen ter plaatse, neem dan contact op met de desbetreffende locatie. De gegevens hiervan vindt u in uw uitnodiging, zoals de locatie in Utrecht.

Wij doen ons uiterste best alle zaken en vragen zo snel mogelijk af te handelen. Mocht er onverhoopt toch enige vertraging optreden, vragen we uw begrip voor de situatie.

  • 9 november 2021
  • Nieuws