De jaarverslagen 2013 zijn uit

In het kader van hun kwaliteitsbeleid, kozen in 2013 weer 8 sectoren voor het oprichten van een geschillencommissie.

Daarnaast is er een positieve versterking vanuit de overheid van de alternatieve geschilbeslechting zoals De Geschillencommissie die uitvoert. Onder andere door de vastgestelde Europese ADR Richtlijn, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de opschaling naar de wettelijke Geschillencommissie Auteursrechten, krijgt de geschilbeslechting van De Geschillencommissie steeds meer een prominente positie in onze maatschappij.

Het blijkt dat het bedrijfsleven én de consumentenorganisaties én de overheid het gezamenlijk belang zien van De Geschillencommissie. Daarmee staat de organisatie op een stevig fundament, waarop de komende jaren verder gebouwd kan worden.

Update 2019
Wilt u deze jaarverslagen lezen, dan kunt u de afdeling Communicatie bellen op 070 – 310 53 03 of een e-mail sturen.