Directeur Bart Combée vertrekt bij Consumentenbond

De Geschillencommissie feliciteert Bart Combée met zijn benoeming als lid van de raad van bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Als belangenbehartiger van ‘de consument’ heeft Bart de afgelopen 10 jaar met succes gepleit voor betere bescherming van consumentenrechten en veel belangrijke onderwerpen op de maatschappelijke agenda gekregen.

Ook heeft Bart elk jaar het belang van De Geschillencommissie bij de Minister van Justitie onder de aandacht gebracht en samen met VNO/NCW ons verzoek om subsidie krachtig én met succes ondersteund.

De Geschillencommissie is Bart veel dank verschuldigd en wenst hem heel plezier, inspiratie en succes in deze mooie functie.

Mede namens het bestuur en alle medewerkers van De Geschillencommissie
Carolien Pietjouw, directeur

  • 11 november 2018
  • Nieuws