Geschillencommissie voor oneerlijke handelspraktijken gestart

Afgelopen november trad de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen in werking. En nu, op 1 januari 2022, is de Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen van start gegaan.

Deze commissie behandelt geschillen tussen een landbouwproducent of een bedrijf dat landbouw- en voedingsproducten verkoopt (de leverancier) en een bedrijf dat landbouw- en voedingsproducten koopt (de afnemer). Zo’n geschil gaat dan over de vraag of er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk.

Het doel van de wet is om de onderhandelingspositie van boeren, tuinders, vissers en andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten tegenover grotere en geconcentreerde marktpartijen in de keten te versterken en biedt deze leveranciers bescherming met een verbod op diverse handelingspraktijken, zoals te late betalingen.

Wilt u meer weten over deze commissie? Kijk dan op deze pagina.

  • 3 januari 2022
  • Nieuws