Geschilvrij in de kinderopvang

Een jaar geschilvrij, dat is een mooie prestatie! Elk jaar informeren wij de kinderopvangorganisaties in Nederland of er in het voorbije jaar geschillen tegen deze organisaties zijn ingediend. En dat hebben we afgelopen week gedaan voor 2020.

Als er inderdaad geschillen zijn ingediend, sturen we een kort overzicht mee van de desbetreffende vestiging(en) waarmee het geschil is geweest. Wanneer een kinderopvangorganisatie gedurende een jaar geen geschillen tegen zich ingediend krijgt, ontvangt zij een zogenoemde geschilvrijverklaring. Deze verklaring wordt in briefvorm verstuurd via e-mail. Daarnaast verstrekken wij per vestiging een geschilvrij certificaat. Net als vorig jaar gebeurt dit digitaal, maar dit jaar introduceren wij het nieuwe Portaal kinderopvang dat binnen enkele weken beschikbaar is. Hierover ontvangt elke kinderopvangorganisatie apart bericht.

In dit portaal vindt de kinderopvangorganisatie alles om de geleverde kwaliteit digitaal onder de aandacht te brengen en te laten zien dat zij staat voor kwaliteit.