Grote waardering voor De Geschillencommissie, die Minister Dekker oproept: ”Wees duidelijk over haar toekomst!”

  • Home >>
  • Nieuws >>

Het WODC heeft de kwaliteit van De Geschillencommissie (DGC) onderzocht en daar een positief oordeel aan verbonden. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek over 2009-2016 blijken onafhankelijkheid, deskundigheid en toegankelijkheid van de geschilbeslechting ruim voldoende. DGC is daarmee hét gebruikersvriendelijke, snelle en goedkope alternatief voor de rechtspraak in Nederland. Minister Dekker van Rechtsbescherming erkent het belang hiervan, maar diens eerder toegezegde duidelijkheid over duurzame overheidsfinanciering blijft helaas uit.

Bekijk de Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016 van het WODC.

SER advies aan de Minister van V&J: duurzame subsidierelatie DGC bij positieve evaluatie
Aanleiding voor de WODC-evaluatie is het SER-advies van juni 2017. De SER vraagt wederom aandacht voor goede buitenrechtelijke geschilbeslechting en is van mening dat de overheid verantwoordelijk is dat consumenten en ondernemers eenvoudig, laagdrempelig en snel klachten en geschillen kunnen oplossen. De SER waarschuwt ervoor dat zonder overheidssubsidie de kosten die gemoeid zijn met het afdoen van geschillen via DGC voor ondernemers onevenredig hoog worden. Volgens de SER is de jaarlijkse overheidsbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan DGC van 1,3 miljoen euro belangrijk voor de continuïteit in de alternatieve geschillenbeslechting. De SER bepleit een evaluatie door het WODC en bij positieve uitkomst daarvan de subsidierelatie voor vijf jaar te handhaven.

Minister Dekker komt belofte over duidelijkheid meerjarige financiering niet na
In een gesprek eind 2017 met VNO/NCW, de Consumentenbond en DGC over de  voorgenomen desastreuze bezuiniging op de subsidie aan DGC belooft Minister Dekker om vóór april 2018 duidelijkheid te bieden over meerjarige financiering. Eind maart 2018 schrijft Minister Dekker in reactie op het SER-advies aan de Tweede Kamer dat het niet zijn bedoeling is het voortbestaan van de DGC in gevaar te brengen. Hij gaat met DGC in gesprek, waarbij zijn inzet is dat het bedrijfsleven – dat in 2017 ruim 80% van de kosten betaalde – financieel meer gaat bijdragen. Lopende de gesprekken kan de minister eind maart 2018 niets zeggen over de uitkomsten.

Nu, drie maanden later, is de WODC-evaluatie afgerond met een positief oordeel. Minister Dekker biedt voor 2018 zekerheid, maar geeft wederom geen duidelijkheid over meerjarige financiering. En dat terwijl de gevraagde overheidsbijdrage aanzienlijk lager is dan de SER een jaar geleden adviseerde. Al een half jaar in onzekerheid over haar voortbestaan, rest De Geschillencommissie niets anders dan deze publiekelijke oproep aan Minister Dekker: ”Geef vóór het zomerreces duidelijkheid over de noodzakelijke meerjarige overheidsbijdrage en daarmee duidelijkheid over de toekomst van De Geschillencommissie!”