Jaarverslagen van De Geschillencommissie; ze zijn er!

Oplossen van klachten en geschillen is onze kerntaak. Dat doen wij effectief en efficiënt, met goede kwaliteit. En altijd laagdrempelig, snel, eenvoudig en goed(koop) voor zowel de consumentenmarkt alsook business to business.

We doen er alles aan om onze kerntaak zo goed mogelijk voor u als onze klant in te vullen. Daarom grijpen we kansen aan en ontwikkelen we ons verder op dit gebied. Zo zijn we in 2014 onder andere begonnen aan het instellen van een algemene commissie ter uitvoering van de wet uit Europese regelgeving en de inrichting van een nieuw model voor klacht- en geschiloplossing voor de sector kinderopvang en peuterspeelzalen.

Het ‘gewoon’ oplossen van klachten en geschillen is naast al deze ontwikkelingen op hoog kwalitatief niveau doorgegaan. Cijfers en feiten hierover leest u in onze jaarverslagen.

Update 2019
Wilt u de jaarverslagen lezen, dan kunt u de afdeling Communicatie bellen op 070 – 310 53 03 of een e-mail sturen.