Klachtenloket Vastgoedprofessionals van start

Vandaag gaat het ‘Klachtenloket Vastgoedprofessionals’ officieel van start. Bij dit loket kunnen consumenten en vastgoedprofessionals een klacht indienen over alle partijen die betrokken zijn bij de (ver)koop en (ver)huur van woningen.

De term vastgoedprofessional beslaat een groot gebied, het is namelijk een ondernemer met als beroep makelaar, taxateur of bouwkundige. En wanneer deze is aangesloten bij NVM, VBO, VastgoedPro of het keurmerk Vakkundig Gekeurd, kan de klacht bij het Klachtenloket worden ingediend.

Op deze pagina (deze link verwijst u naar meer informatie over het klachtenloket) staat uitleg over de procedure en werkwijze van het Klachtenloket. Hier vindt u specifieke informatie over het indienen van een klacht en op welke wijze deze door onafhankelijke medewerkers wordt behandeld.

Zowel telefonisch via 070 310 5 398 als per mail (deze link verwijst u door naar het e-mailadres) worden zowel consumenten als vastgoedprofessionals informatie, advies, bemiddeling en/of mediation aangeboden.

  • 1 september 2022
  • Nieuws