Minister van Veiligheid en Justitie wijst De Geschillencommissie aan als ADR-geschilleninstituut

  • Home >>
  • Nieuws >>

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (De Geschillencommissie) aangewezen als buitengerechtelijke geschilleninstantie, zoals is bedoeld in de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten.

Dit besluit houdt verband met de invoering van de Europese richtlijn (2013/11) over alternatieve beslechting van consumentengeschillen per 9 juli 2015 in deze Implementatiewet. Met alternatieve beslechting wordt bedoeld dat geschillen op een eenvoudige en snelle manier  kunnen worden opgelost met een voor beide partijen bindende uitspraak zonder de tussenkomst van een rechter.

Alle landen die lid zijn van de Europese Unie moeten volgens de richtlijn voorzien in goede en toegankelijke buitengerechtelijke geschillenbeslechting in consumentenzaken. De Geschillencommissie heeft daarin een belangrijke wettelijke  taak gekregen voor Nederland.

Lees het gehele besluit

  • 23 december 2015
  • Nieuws