Nieuw Klachtenloket én een Tuchtcommissie

Vandaag, 1 september 2022, openen de deuren van een nieuw klachtenloket én een nieuwe tuchtcommissie, beiden voor klachten met en over schade-experts die zijn ingeschreven bij het NIVRE. Het NIVRE, ooit opgericht om de kwaliteit van het beroep van schade-experts op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren, bewaakt tevens de objectiviteit en integriteit van de beroepsgroep. Waar zulke klachten over schade-experts voorheen werden ingediend bij het Tuchtcollege, kan dit vanaf vandaag bij het Klachtenloket NIVRE en de Tuchtcommissie NIVRE.

Klachtenloket
Wanneer er een klacht ontstaat tegen een schade-expert, is het Klachtenloket NIVRE een laagdrempelige weg naar de oplossing. De klager kan bij dit loket terecht voor informatie, advies en bemiddeling. De desbetreffende expert over wie de klacht is ingediend, wordt bovendien door medewerkers van het Klachtenloket bij de klacht betrokken. Gezamenlijk wordt gezocht naar een passende oplossing. Lukt dit niet, kan de klager zich wenden tot de Tuchtcommissie.

Tuchtcommissie
Zoals gezegd kan de klager zich, wanneer de klacht niet bij het klachtenloket kon worden opgelost, ook wenden tot de Tuchtcommissie NIVRE. Bij de Tuchtcommissie wordt de zaak opnieuw bekeken en leidt uiteindelijk tot een uitspraak van de commissie. Deze uitspraken worden vervolgens door het NIVRE gebruikt om terug te geven aan de beroepsgroep om van te leren en mee aan de slag te gaan.

  • 1 september 2022
  • Nieuws