Nieuwe geschillencommissie Bouwkundige Keurders

Sinds 2 juli kunnen huizenkopers met een klacht over de keuring van hun woning terecht bij de nieuwe Geschillencommissie Bouwkundige Keurders.

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven met het onafhankelijke keurmerk Vakkundig gekeurd, in 2018 opgericht door de brancheorganisatie VastgoedPRO. Het keurmerk is ondergebracht in de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders.

Alleen bouwkundige keurders die aan de toetsingsvoorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor het keurmerk. Consumenten hebben hierdoor de garantie dat een deskundige en onafhankelijke partij het bouwkundig rapport opstelt. Ze krijgen zo een reëel beeld van de staat van hun (nieuwe) woning.
Ontstaat er een geschil tussen consument en het keuringsbedrijf? Dan kunnen zij dit voorleggen aan de geschillencommissie Bouwkundige Keurders. Die commissie behandelt klachten over de kosten van de keuring, schadevergoeding, kwaliteit van de bouwkundige keuring en intrekkingskosten. Het gaat om geschillen die gaan over een overeenkomst die gesloten is op of na 1 juni 2018.