Nieuwe geschillencommissie Natuursteen

Met ingang van 1 januari 2014 is de Geschillencommissie Natuursteen voor consumenten ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag.

Dit is het resultaat van de nieuwe Algemene Voorwaarden, welke in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg tot stand zijn gekomen in overleg met de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN), de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Deze commissie kan alle geschillen behandelen over transacties tussen consumenten en natuursteenbedrijven gesloten op of na 1 januari 2014. Hierbij valt te denken aan een vloer die gaat scheuren, een aanrechtblad dat vlekken vertoont of een grafmonument dat niet volgens hetgeen overeengekomen is, is geleverd en geplaatst.
De ondernemer moet zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) of bij de Geschillencommissie Natuursteen voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd.

Hiermee onderstrepen deze ondernemers dat zij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben. Gaat er onverhoopt toch iets mis, dan zal de ondernemer dat in goed overleg met de consument als regel weten op te lossen. En lukt dat niet dan kan het geschil op een eenvoudige, snelle en goedkope manier door de Geschillencommissie Natuursteen worden opgelost met een bindende uitspraak voor beide partijen. Lees meer over de Geschillencommissie Natuursteen.

  • 14 januari 2014
  • Nieuws