Nieuwe voorzitter en nieuw lid van het bestuur van De Geschillencommissie

  • Home >>
  • Nieuws >>

De minister voor Rechtsbescherming heeft met ingang van 23 april jl. mevrouw Klaske de Jonge benoemd tot voorzitter van De Geschillencommissie.

Mevrouw Klaske de Jonge treedt in de plaats van de heer Gerard van Ham, die anderhalf jaar waarnemend voorzitter is geweest.

De heer Jan Henk van der Velden is door de minister per 1 juni 2019 als onafhankelijk lid benoemd. Hij volgt de heer Frank de Grave op.