Onze jaarverslagen 2021 zijn uit!

Als organisatie zijn wij in de volle breedte voelbaar rechtvaardig voor iedereen in het oplossen van klachten en geschillen. Onze positie in het Nederlandse rechtsbestel is cruciaal voor de laagdrempelige toegang tot het recht.

In deze rol – die ons al 52 jaar goed past in de Nederlandse samenleving – hoort ook het afleggen van verantwoording met een jaarverslag. Dat doen we in de brede zin des woords met inhoudelijke rapportages, getallen en verhalen door betrokken partijen.

Geef uw ogen én oren de kost op www.samenwerkenaankwaliteit.nl.