Terugblik op een dynamisch jaar

2023 was een jaar vol dynamiek voor onze organisatie. In een voortdurend evoluerend landschap zijn wij steeds meer erkend als een belangrijke speler binnen het Nederlandse rechtsbestel. Deze erkenning stimuleert onze continue ontwikkeling.

Ons jaarverslag, dat u hier kunt lezen, biedt een breed inzicht in hoe wij onze organisatie steeds weer en weloverwogen afstemmen op de behoeften van onze samenleving. Enkele hoogtepunten zijn:

  • het delen van kennis en expertise om klachten en geschillen te voorkomen;
  • het verhogen van de publicatiegraad van uitspraken van onze geschillencommissies,
  • het voeren van het ‘goede gesprek’ door een senior raadsheer met als doel het dejuridiseren van geschillen.

We blijven ons inzetten om met innovatie en toewijding onze maatschappelijke dienstverlening te verbeteren.