Uitspraak De Geschillencommissie: bestseller film leidt tot hogere vergoeding makers

  • Home >>
  • Nieuws >>

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht deed voor het eerst uitspraak. Twee makers dienden elk een geschil bij de commissie in, nadat ze het niet eens konden worden met de producenten van de film over de zogenoemde bestsellerbepaling in de Auteurswet. De commissie stelde de makers in het gelijk.

Houten bordje dat gebruikt wordt voor het opnemen van scenes van een filmEen regisseur en een scenarioschrijver vonden dat de ontvangen vergoeding ernstige onevenredig was in verhouding met de opbrengst van de film. De Geschillencommissie Auteurscontractenrechtoordeelde dat de makers terecht een beroep op de bestsellerbepaling deden. De commissie bepaalde  dat de producenten 10 en 12 procent van de royalty’s moeten afdragen. De schrijver en regisseur ontvingen eerder respectievelijk 5 en 7 procent.

Bindende uitspraak
De uitspraken van de commissie zijn voor alle partijen bindend als geen van hen binnen 3 maanden na verzending van de uitspraak de zaak bij de rechter indient.

  • 2 augustus 2018
  • Nieuws