Uitspraak: Opdracht geven tot weghalen van gasaansluiting bij opzegging van overeenkomst?

  • Home >>
  • Nieuws >>

Onlangs deed de Geschillencommissie Energie uitspraak over een geschil tussen een consument en een netbeheerder over het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst van de gasaansluiting. De consument heeft de aansluiting niet meer nodig. De netbeheerder eist als ‘noodzakelijke handeling’ dat consument opdracht geeft tot het weghalen van de aansluiting voordat kan worden opgezegd en de kosten daarvoor betaalt.

De consument heeft aangegeven geen gasaansluiting meer nodig te hebben en wil van de vaste lasten af. De consument heeft daarom de aansluit- en transportovereenkomst opgezegd. Hij heeft geen last van de fysieke aansluiting en meetinrichting en verzoekt ook niet om dit te laten verwijderen.

Noodzakelijke handeling?
Vanwege de veiligheid van het gasnet stelde de netbeheerder als noodzakelijke handeling dat de consument opdracht moet geven om de aansluiting en meetinrichting weg te halen. Daarna kan de overeenkomst pas worden opgezegd. De netbeheerder bood de consument één optie aan om het contract te beëindigen en daarmee definitief van de vaste lasten af te komen. Maar mag de netbeheerder de voorwaarde van het weghalen van de aansluiting en meetinrichting wel stellen?

Oordeel commissie
De Geschillencommissie Energie oordeelde dat onvoldoende bleek dat het weghalen van de  aansluiting en meetinrichting door de ondernemer een noodzakelijke handeling  is om de overeenkomst op te zeggen. Volgens de commissie maakte de netbeheerder onvoldoende aannemelijk dat het volledig weghalen van de aansluiting en meetinrichting de enige mogelijkheid is om de veiligheid te waarborgen. Daarbij mag de ondernemer alleen kosten in rekening brengen voor het afsluiten zelf. Hij mag de kosten voor het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting niet rekenen.

Meer informatie over deze uitspraak
Wilt u meer weten over bovengenoemde zaak van de commissie? Bekijk dan de volledige uitspraak.

Verwijderen gasaansluiting
In de afgelopen jaren deed de Geschillencommissie Energie meerdere uitspraken over gasaansluitingen. In het merendeel van deze zaken vroeg de consument de netbeheerder om de gasaansluiting te verwijderen of te verzegelen. De netbeheerder bracht daarvoor kosten in rekening bij de consument. De consument was het met deze hoge kosten niet eens en heeft de Geschillencommissie Energie ingeschakeld.

De commissie oordeelde in die zaken dat de consument de kosten moet betalen voor het op zijn verzoek verwijderen of verzegelen van de gasaansluiting. Daarbij toetste de commissie het voorgelegde geschil aan de wet, de tussen partijen gesloten overeenkomst, de Algemene Voorwaarden (Aansluiting en Transport Elektriciteit en Gas voor Kleinverbruikers 2013) en het door de betrokken netbeheerder vastgestelde tarievenblad. Bekijk de uitspraken over deze klachten.